אישים ומייסדים

צביה לוי

מקום מגוריה ישראל יפו, פתח-תקוה
בן זוגה חיים