אישים ומייסדים

סלווה לוי

מקום מגוריה ישראל פתח-תקוה
בן זוגה דוד