אישים ומייסדים

סעדה (שרה) בן-רצון

מקום מגוריה ישראל תל-אביב, פתח תקוה
בן זוגה יוסף