אישים ומייסדים

אידה פריימן)בן דרור

מקום מגוריה ישראל, קנדה פתח-תקוה
בן זוגה ישראל