אישים ומייסדים

אידה פריבר

מקום מגוריה ישראל פתח-תקוה
בן זוגה ברוך