אישים ומייסדים

אבא ומוטל סלנט

קורות חיים

אבא ומוטל סלנט, שני אחים התנחלו בסביבת הירקון. אבא היה נשוי ואב לילד. מיד עם עלותו על נחלתו לקה הילד בקדחת צהובהומת. פרטים נוספים על חיי שני האחים לא נודעו.

מידע נוסף