אישים ומייסדים

מרים אבן-עזרא

מקום מגוריה ישראל פתח-תקוה
בן זוגה אליהו