אישים ומייסדים

פולה בן-גוריון

מקום מגוריה ישראל פתח-תקוה
בן זוגה דוד