אישים ומייסדים

יהושע גולדשטיין

מקום מגוריו ישראל פתח-תקוה

קורות חיים

יהושע גולדשטיין נמנה על ה"ירקונים" הראשונים שהתיישבו על גדות הירקון בפתח-תקוה. פרטים על חייו והמוצאות אותו בשבתו על הירקון אינם בנמצא. לא השאיר אחריו כל זכר מחייו ומסבלו.שנת מותו ומקום קבורתו אינם ידועים.

מידע נוסף