אישים ומייסדים

יצחק-יעקב שוארצברג

מקום לידתו רוסיה
מקצועו חקלאי
מקום מגוריו פתח-תקוה
מקום קבורתו רוסיה

קורות חיים

יצחק-יעקב שוארצברג עלה ארצה יחד עם משפחתו מרוסיה. כשהצטרףאל ה"ירקונים" סרבה משפחתו ללכת אחריו והוא נאלץ לעלות על הקרקע לבדו. עבד וחי חיי איכר חדשים מספר. משפחתו החליטה לחזור אל הגולה. הוא נאלץ לעזוב את נחלתו והצטרף אל משפחתו.ברם, בהגיעו אל סף ביתו ברוסיה, נפל על הסף ומת לפתע משבץ הלב...

מידע נוסף