אישים ומייסדים

חיה-פייגה הרשלר

מקום מגוריה ישראל, פתח תקוה
מקום קבורתה מקום קבורתו לא נודע
בן זוגה שלמה
ממשיכים שמואל, בנימין, רחל, צמח, חנה, דוד, רבקה, יהודה ויעקב.