אישים ומייסדים

חיה-פייגה הרשלר

מקום מגוריה ישראל פתח תקוה
מקום קבורתה מקום קבורתו לא נודע
ממשיכים שמואל, בנימין, רחל, צמח, חנה, דוד, רבקה, יהודה ויעקב.
בן זוגה שלמה