אישים ומייסדים

שרה רבינזון

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה יחזקאל