אישים ומייסדים

נחמה גלובמן

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה שלמה-יצחק