אישים ומייסדים

טויבה גודל

מקום מגוריה ישראל, ירושלים, פ"ת
בן זוגה אליהו