אישים ומייסדים

מרים אשרוב

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה דב