אישים ומייסדים

אברהם דוואד

מקום לידתו רוסיה
עיסוקו תעשיית דוודים
מקום מגוריו ישראל ירקון, יפו

קורות חיים

בשם "דוואד" נקרא על שום מקצועו: תעשיית דודים, בו עסק עוד ברוסיה. שם משפחתו הנכון לא נודע. התנחל על גדות הירקון יחדעם בתו צ'סיה-רחל. התגורר בתוך מערה ושם חי ועבד את חלקתו. לימים חלתה בתו בקדחת ומתה. מרוב צער ויגון על אבדן בתו עזבדוואד את נחלתו ושב לרוסיה. לאחר מכן חזר שוב ארצה והתיישב ביפו. חייו ביפו וקורותיו שם אינם ידועים. ילדיו: צ'סיה-רחל.

מידע נוסף