אישים ומייסדים

רבקה אורלנסקי

מקום מגוריה ישראל יהודיה, פתח-תקוה
בן זוגה אהרן הכהן