אישים ומייסדים

ליבע שלזינגר

מקום מגוריה ישראל ירושלים, פתח-תקוה
בן זוגה עקיבא-יוסף