אישים ומייסדים

ליבע שלזינגר

מקום מגוריה ישראל, ירושלים, פתח-תקוה
בן זוגה עקיבא-יוסף