אישים ומייסדים

מרים ראב (בן-עזר)

מקום מגוריה ישראל פתח-תקוה
ממשיכים אייזיק, אלעזר, לפידות, בנימין, לאה, צפורה, שלמה, אסתר, דוד, פיבל-משלם.
בן זוגה משה-שמואל