אישים ומייסדים

פייגה-ביילה קופלמן

מקום מגוריה פתח-תקוה, ירושלים
ממשיכים אשר, יעקב, חיה-לאה, מנדל, שרה, דבורה, אסתר-רבקה, יצחק, צירה-מלכה, קילה-בשה והניך.
בן זוגה אברהם