אישים ומייסדים

פרדל כץ

מקום מגוריה ישראל י-ם, פ"ת
ממשיכים שרה, טוביה, אברהם, אבא, משה, אסתר, נחמה, רחלומרים, גדליה.
בן זוגה מיכל-לייב