אישים ומייסדים

שיינע-חנה איזראעליט

מקום מגוריה ישראל פתח-תקוה, יהוד
מקום קבורתה מקום קבורתו לא נודע
ממשיכים ראובן, נתן, רחל ורבקה
בן זוגה דוד

קורות חיים

שיינע-חנה לבית איזרעליט, אחותו של שמחה יהודה לייב.