אישים ומייסדים

חיה-רייזל הויזדורף

מקום מגוריה ירושלים, פתח-תקוה
בן זוגה מרדכי-שלמה