אישים ומייסדים

אלקה דוברי

מקום מגוריה ישראל פ"ת, יהוד
בן זוגה מרדכי-יונה