אישים ומייסדים

אלקה דוברי

מקום מגוריה ישראל פתח תקוה
בן זוגה אליעזר