אישים ומייסדים

פרומה סלומון

מקום מגוריה ישראל ירושלים,פתח-תקוה ,יהוד
מקום קבורתה מקום קבורתו לא נודע
ממשיכים יוחנן דוד, טוביה, אריה-לייב, מרדכי, חיים, צפורה, אסתר.
בן זוגה יואל משה