אישים ומייסדים

שמשון גוטהילף

מקום לידתו הונגריה
השכלתו ישיבה
מקום מגוריו ישראל פתח-תקוה
מקום קבורתו ירושלים

קורות חיים

שמשון גוטהילף יליד הונגריה וחניך ישיבה בירושלים. כשנוסדה פתח-תקוה עזב את ספסל הלמודים והתנחל על גדות הירקון. מיד תקפתהו הקדחת הממארת. מפרפר בין החיים והמות הובא ירושלימה לבית החולים בו נפטר.

מידע נוסף