אישים ומייסדים

דוד-מיכל שפיגל

מקום לידתו יוון
עלה ארצה ב- 1887
עיסוקו כורם, חקלאי
מקום מגוריו ישראל פתח-תקוה
מקום קבורתו פתח-תקוה
בת זוגו חיה-רבקה

קורות חיים

ר' דוד מיכל שפיגל עלה ארצה מיון בשנת תרמ"ז (1887) והתיישבבמושבה יחד עם חמשת בניו. היה אחד מבעלי המשקים המפותחים ביותר במושבה. היו לו כרמי גפנים ושדות פלחה. ייצר יין בביתגתו וכן בנה מחסנים לשמירת היין. בית העיריה כיום בנוי על מגרשו. נפטר זקן ושבע ימים. רעייתו: חיה-רבקה. ילדיהם: נחמןוזוסיא