אישים ומייסדים

צבי שמואלביץ'

עיסוקו עסקן ציבור
תפקידו בקהילה גזבר בועד המושבה
מקצועו קופאי ב"קופת מלוה-חקלאית"
מקום מגוריו ישראל פתח-תקוה
מקום קבורתו פתח-תקוה

קורות חיים

ר' צבי שמואלביץ נמנה על ראשוני המתישבים במושבה לאחר כשלוןהירקונים. שמש כדוור הראשון לתושבי המושבה. היה יהודי ירא שמים ועסקן צבורי, שלא על מנת לקבל פרס. היה חבר בועד הזמנישל המושבה ושמש בו כגזבר. כשנוסד בנק האכרים "קופת מלוה חקלאית", שמש בו שמואלביץ כקופאי. את ביתו ברחוב מונטיפיורי, נדב לישיבה, הקיימת שם עד היום על שמו, בהיותו חשוך בנים. נפטר בשיבה טובה.