אישים ומייסדים

שמואל-יעקב רוזנצוייג ז"ל

מקום לידתו רוסיה
מקצועו הקצב הראשון
מקום מגוריו ישראל פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1895, כ אלול תרנ''ה
מקום קבורתו פתח-תקוה
בת זוגו מלכה

קורות חיים

ר' שמואל-יעקב רוזנצוייג, יליד רוסיה, בא אל המושבה בראשית צעדיה. היה הקצב הראשון במושבה. בתחילה הסתפק בשחיטת עגל אחד לשבת, ברם כאשר התושבים השתרשו יותר במושבה פתח איטליז והיה מוכר את הבשר לתושבים. פעם, באחד מערבי השבת, היה ספק אצל השוחט באם פרתו כשרה או טרפה, יצא מר רוזנצוייג עם הריאה של הפרה בידו אל בית הרב אורלנסקי לשאול "שאלה" בנדון. שני ערבים שעברו אותה שעה ברחוב רכובים על סוסיהם ירו בו והרגוהו ונמלטו. בנו צבי ז"ל המשיך במקצועו אחריו. מקצוע הקצבות נשאר במשפחתו עד היום. נרצח ביום כ' אלול תרנ"ה 1895. רעייתו: מלכה.