אישים ומייסדים

אשר-אנשיל רוזוב ז"ל

מקום לידתו רוסיה רצקה
תאריך לידתו 1848, תר''ח
עלה ארצה ב- 1906
עיסוקו חקלאות, כרמים ופרדסים
מקצועו סוחר
מקום מגוריו ישראל פתח-תקוה
תאריך פטירתו כ"ד טבת תרצ''ג
מקום קבורתו פתח תקוה
ממשיכים ישראל, בנימין, ישעינו, מאיר, רוזה, אלקה, לאה, רבקה, אסתר.
בת זוגו שרה-מרים

קורות חיים

ר' אשר-אנשיל הוא אבי משפחת רוזוב הענפה בפתח-תקוה. מוצאו מרוסיה, מראשוני המתיישבים על אדמת המושב בשלב השני אחרי הירקונים, נטע כרמים של ענבים ושקדים. וברחוב פינסקר בנה יקב, בו דרכו את הענבים מכרמיו וכן משל אחרים. היה זה היקב הראשון אשר הוקם במושבה עוד לפני יקבי "כורמי-התקוה" ויקב לחמן, הקיימים עד היום הזה. בימי מאורעות תרפ"א, היה בנו רפאל חבר ועד ההגנה של המושבה. כיום אין איש מן המשפחה גר במושבה, אם כי חלק מן הרכוש (הבית) קיים עדין, בו משוכן ביתנכים. נפטר ביום כ"ד בטבת תרצ"ג. רעייתו: שרה-מרים. ילדיהם:ישראל, בנימין ישעיהו, מאיר, רוזה, אלקה, לאה, רבקה, אסתר.