אישים ומייסדים

יעקב-יהושע רבינוביץ' ז"ל

מקום לידתו רוסיה אודיסה
עלה ארצה ב- 1886
עיסוקו בעל כרמי זיתים ושקדים
מקום מגוריו ישראל פתח-תקוה
תאריך פטירתו א תשרי תרצ''ב
מקום קבורתו פתח-תקוה
ממשיכים חיה, רבקה, מנחם, חנה
בת זוגו אסתר

קורות חיים

ר' יעקב-יהושע רבינוביץ נולד באודיסה שברוסיה. עלה ארצה עם בני משפחתו בשנת 1886. התיישב בפתח-תקוה. היה בעל כרמי זיתים ושקדים היה איש חרד וקנאי בהשקפותיו. נמנע מעבודה צבורית. איש תורה ומצוות. נפטר בראש השנה תרצ"ב.
רעייתו: אסתר.
ילדיהם: חיה, רבקה, מנחם, חנה.