אישים ומייסדים

חיים-גרשון קסובסקי ז"ל

בן צפורה ויצחק-איזיק
מקום לידתו פולניה דרוהיצין
תאריך לידתו 1859, תק
עלה ארצה ב- 1886
השכלתו השכלה חקלאית
עיסוקו פרדסן, חקלאי
תפקידו בקהילה חבר ועד המושבה
מקצועו חקלאי
מקום מגוריו ישראל ירושלים, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 29.4.1947, ט אייר תש''ז
מקום קבורתו פתח תקוה
ממשיכים יצחק, צפורה, אסתר ומרדכי.
בת זוגו גיטל

קורות חיים

ר' חיים גרשון קסובסקי נולד בשנת 1869. עלה ארצה בחנוכה תרמ"ו (1886) והתיישב תחילה בירושלים. בשנת תרמ"ו (1886) בא אל המושבה עם קבוצה בת חמישה אנשים, אשר היו חלוצי הפועלים במושבה. העבודה היתה קשה מאד, השכר מועט והמזון דל. ברם, הוא לא בחל בשום עבודה. נשא לאשה את בתו של האכר אלחנן בולקין מראשוני המתיישבים, ומכאן ואילך התמסר לנטיעת פרדסים. היה מומחה לחקלאות בגננות ובפרדסנות, יחד עם גינצבורג ופסקל ניהל פרדס וכרם על אדמת בילינסון.
היה חבר בועד המושבה בשנת תרס"ב-תרס"ג (1902-1903). היה חבר במועצת המושבה גם בין השנים תר"פ-תרפ"ב (1922-1920), בשנים תרפ"ח (1928), תרפ"ט (1929), תר"ץ (1930).
היה חבר ב"צעירים" שמרדו בזקנים (1907) שלחמו לשנוי שיטות חינוך לשמירת הבריאות ולליברליזציה של הנהגת המושבה. היה אחד ממנהלי העבודה בפרדס של סביסלוצקי יחד עם משה סלור.
היה מומחה לנטיעת שקדים, ענבים ופרי הדר. התמחה בהרכבות של זנים שונים של פרי הדר על עצי חושחש. רבים באו ללמוד ולהתייעץ אתו בנושא. השתתף בחפירת אחת הבארות בפתח-תקוה.
נפטר בפתח-תקוה ביום ט' אייר תש"ז, 29.4.1947 בגיל 78 לחייו.
רעייתו: גיטל לבית בולקינד (גרינברג) מפולניה, ביאליסטוק.
צאצאיו: יצחק קסובסקי-.
נכדים: אלחנן ואילנה.
נינים: דריה, נויה, יובל, גיל וחן.
צפורה פלטניק -
נכדים: אלישיב, נחמה ואלחנן.
נינים: דינה, קלריסה, אילנה, גיזלה, לילה וקרינה.
אסתר דויד -
נכדים: עזי ואמנון.
נינים: אורנה, רותי, גיא, יובל וטל.
מרדכי קסובסקי (קוס)-
נכדים: ברברה.
נינים: דון ולורן.