אישים ומייסדים

אברהם פלדמן

מקום לידתו רוסיה פינסק
תאריך לידתו 1864
תפקידו בקהילה חבר תנועת "חיבת ציון"
מקצועו חקלאי
מקום מגוריו ישראל פתח-תקוה
בת זוגו ינטה

קורות חיים

ר' אברהם פלדמן נולד בפינסק בשנת 1864. נמנה על חברי תנועת "חיבת ציון". התיישב בפ"ת. היה בראשית חייו פועל חקלאי ולאחר מכן רכש נחלה. היה חרוץ ומצליח במעשי ידיו. הכנוי "אברהם פלייצקער" ניתן לו הודות לכוחו הגופני הרב. עוד בהיותו בן 70 נטע פרדס. נפטר בשיבה טובה. רעייתו: ינטה לביתברגמן. ילדיהם: חמדה-גולדה, ליפקיס, מרים פלדמן