אישים ומייסדים

חנוך סלור ז"ל

מקום לידתו ישראל ירושלים
תאריך לידתו 1872, תק
השכלתו חדר, ישיבת "עץ-חיים"
עיסוקו חקלאי, מדריך חקלאי
תפקידו בקהילה חבר ועד המושבה
מקום מגוריו חדרוה, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1934, א אב תרצ''ד
מקום קבורתו פתח-תקוה
ממשיכים בנימין, משה, שפרה, שושנה, רבקה, מרים, שולמיתחוה.
בת זוגו שיינה

קורות חיים

ר' חנוך סלור נולד בירושלים בשנת 1872. למד בחדר ובישיבת "עץ-חיים" היה מתלמידיו המצטיינים של הרב אריה לייב פרומקין. כשנוסדה חדרה נשלח מטעם פקידות הבארון להדריך את המתנחלים. עבד בנטיעת כרמים ופרדסים ועסק ביצוא אתרוגים. נבחר פעמים אחדות לועד המושבה. היה ידוע בקנאותו לדת. נפטר בפתח-תקוה ביום א' אב תרצ"ד. רעייתו: שיינה לבית דינוביץ. ילדיהם: בנימין, משה, שפרה, שושנה, רבקה, מרים,שולמית, חוה