אישים ומייסדים

אהרן-ליב מכנס ז"ל

מקום לידתו רוסיה הלבנה קארלין
תאריך לידתו 1863, תרכ''ג
עיסוקו חבר ועד המושבה
מקצועו חקלאי, גידול תולעי משי
מקום מגוריו ישראל פתח-תקוה
תאריך פטירתו י"ג אדר תרע''ז
מקום קבורתו יפו
ממשיכים דוד-יצחק, יעקב, לאה, גד, דב, משה, זאב, שושנה, שלמה, יוכבד, עליזה.
בת זוגו חיה-שרה

קורות חיים

ר' אהרן לייב בן דב-מאיר מכנס נולד בקארלין ליד פינסק בשנת תרכ"ג (1863). היה בעל השכלה תורנית. עלה ארצה בשנת תרמ"א והצטרף אל מתנחלי פ"ת. התמחה בשטח החקלאות והמטעים. החדיר למשקו גידולים חדשים. עסק בגידול תולעי משי, גרניום וקקיון.היה ראשון שהשתמש במי הירקון להשקיית פרדסו. נמנה עםמיסדי אגודת "פרדס" "השקד" ועוד. פעל למען הרחבת הישוב. היהבמשך שנים רבות חבר ועד המושבה. יזם הכנת עותק נוסף של "ספר-האחוזה". נפטר ביפו ביום י"ג אדר תרע"ז. רעייתו: חיה-שרה מבית בלום. ילדיהם: דוד-יצחק, יעקב, לאה, גד, דב, משה, זאב, שושנה, שלמה, יוכבד, עליזה