אישים ומייסדים

שמואל מיליס ז"ל

מקום לידתו רומניה יאסי
תאריך לידתו 1853, אב תרי''ג
השכלתו ישיבה בירושלים
תפקידו בקהילה חבר ועד המושבה
מקצועו פרדסן, סוחר אתרוגים
מקום מגוריו ישראל פתח-תקוה
תאריך פטירתו י"ז אדר תרע''ז
בת זוגו בתיה

קורות חיים

ר' שמואל מיליס נולד ביאסי בשנת 1853. הובא ארצה כבן שנה. למד בישיבהבירושלים. התיישב בפ"ת בשנת 1894. ביתו שמש "מבצר" הגנה לתושבי המושבה. עסק בפרדסנות, סחר באתרוגים. שהה רבות בחו"ל ועשה למען ישוב הארץ. נבחר כחבר ועד המושבה.שקד על קיום מצות עבודה עברית. היה מתקדם בהשקפותיו, הגם שהיה דתי. נפטר ביום ט"ז באייר, תרע"ז. רעייתו: בתיה. ילדיהם: מרים, שושנה

מידע נוסף