אישים ומייסדים

שמעון יודלוביץ ז"ל

מקום לידתו רומניה
תאריך לידתו 1878
עלה ארצה ב- 1886
עיסוקו בעל משק
מקום מגוריו ישראל ירושלים, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1926
מקום קבורתו פתח-תקוה
ממשיכים שאול, גרשון, דבורה, אהובה, מנחם, נעמי, מרים,יפרח.
בת זוגו הדסה

קורות חיים

ר' שמעון יודלוביץ נולד ברומניה בשנת 1878. הגיע עם הוריו לירושלים בשנת 1886 והצטרף למתיישבי פתח-תקוה. היה בעל חלקתאדמה. פיתח משק גדול. בתקופת מלחמת העולם הראשונה משקו נהרס. היה איש מסורת ותלמיד חכם. חינך את בניו ברוח התורה ואהבת העבודה. היה מכובד על הבריות. נפטר בשנת 1926. רעייתו: הדסה לבית לוינרד מירושלים. ילדיהם: שאול, גרשון, דבורה, אהובה, מנחם, נעמי, מרים, יפרח