אישים ומייסדים

חיים הופמן ז"ל

מקום לידתו רוסיה וולוז'ין
השכלתו סמיכות לרבנות
מקצועו שען
מקום מגוריו ישראל ירושלים, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1911
מקום קבורתו פתח-תקוה
בת זוגו שרה-גיטל

קורות חיים

ר' חיים הופמן נולד בוולז'ין שברוסיה בשנת ה-30 של המאה שעברה. התחנך ברוח המסורת וקבל סמיכות לרבנות. לא רצה לעשותתורתו קרדום לחפר בו. נמנה על"חובבי-ציון" ברוסיה. למד את מקצוע השענות, כדי לרכש זכות ישיבה ביקטרינוסלב. לאחר פרוץ פרעות "הסופות בנגב" עלה ארצה והתגורר זמנית בירושלים. בהשפעת חתנו מנדל קופלמן עבר בשנות ה-80 לגור בפתח-תקוה.היהמייסד הדואר הראשון במושבה. זכה להוקרה ולחיבה מכל מיודעיו.נפטר בשנת 1911. רעייתו: שרה-גיטל. ילדיהם: דב, צפורה, אטיל