אישים ומייסדים

יצחק דיסקין

מקום לידתו ישראל ירושלים
תאריך לידתו 1888
עיסוקו פעיל במוסדות כלכלה וציבור
מקצועו בעל מכולת בסיטונות
מקום מגוריו ישראל פתח-תקוה,
מקום קבורתו פתח-תקוה
בת זוגו חמדה

קורות חיים

ר' יצחק בן בנימין דיסקין הוא דור שלישי בין בני המושבה. נולד בירושלים בשנת 1888 וגדל בפ"ת. שהה שנים מספר בארצות-הברית. פיתח במרוצת השנים עסקי מכולת בסיטונות ומפעלי תעשיה מגוונים. חי שנים. רבות בתל-אביב. פעיל במוסדות כלכלה וציבור חבר ההנהלה של אגודתבתי-יתומים בתל-אביב ע"ש בלובשטין במשך עשרות בשנים. רעייתו: חמדה. ילדיהם: יאיר, ישראל, עמינדב, איתן