אישים ומייסדים

שלמה-יצחק גלובמן

מקום לידתו ישראל, פתח-תקוה
מקצועו פרדסן
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
מקום קבורתו פתח-תקוה
בת זוגו נחמה

קורות חיים

ר' שלמה יצחק בן פנחס גלובמן נולד בפתח-תקוה. קבל חינוך מסורתי ועסק בחקלאות. חפר את הבאר הראשונה במושבה ותרם אותהלעירייה. כאביו, אף הוא התרחק מעסקנות צבורית כלשהי. קיים מצוות עבודה עברית בפרדסו. רעייתו: נחמה לבית מיכל-ליב כץ. ילדיהם: יהודה, יהושע, חנה.