אישים ומייסדים

יצחק גולדנהירש ז"ל

מקום לידתו גליציה טרנופול
תאריך לידתו 1859, תרי''ט
עיסוקו חקלאי, פרדסן
תפקידו בקהילה סגן ועד המושבה 30 שנה,
מקצועו מנהל הדואר
מקום מגוריו ישראל פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1949, א ניסן תש''ט
מקום קבורתו פתח-תקוה
בת זוגו בתיה

קורות חיים

ר' יצחק גולדנהירש נולד בטרנופול, גליציה בשנת 1859. התקרב מנעוריו לתנועה הציונית. ידע לשמור ולהלחם על כבוד עמו. בשנת תרנ"ח חיסל את עסקיו בחו"ל ועלה ארצה. השתקע עם משפחתו בפ"ת. עסק בחקלאות ובפרדסנות. בשנת 1902 שימש בתפקיד סגן ראש ועד המושבה. פעמיים גם נבחר כראש הועד. הכניס שפורים רבים בחיי מושבתו. טיפל נמרצות בבעית הדואר במקום. זכה ובהשתדלותו הדפיס הדואר האוסטרי בולים בעברית. נתן ידו לייסוד אגודת "פרדס" ו"יוניון". הקדיש מהונו לצרכי צבור. רחוב וגן-ילדים מנציחים את זכרו. רעייתו: בתיה לבית אברמוביץ

מידע נוסף

אתרים ורחובות