אישים ומייסדים

זרח-ראובן ברורמן ז"ל

מקום לידתו רוסיה גרודנה
עלה ארצה ב- 1887
עיסוקו הקמת מוסדות תורה וחינוך
תפקידו בקהילה צורכי ציבור באמונה
מקום מגוריו ישראל ירושלים, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1939
בת זוגו פייגה-לאה

קורות חיים

ר' זרח ראובן ברורמן נולד בגרודנה. עלה ארצה בשנת 1887, רכש לו בית בעיר העתיקה בירושלים שקירו גבל עם מקום המקדש. הצטרף למתיישבי פתח-תקוה. בניו הקימו משק ופתחו אותו. הרבה בהקמת מוסדות תורה וחינוך בפ"ת וביתר המושבות. עסק בצרכי צבור באמונה. נפטר בשנת 1939 בשיבה טובה. רעייתו: פייגה-לאה למשפחת צ'רוינסקי. ילדיהם: נחום-אליהו, ישראל-דוד ובלומה-רחל.