אישים ומייסדים

דב אשרוב ז"ל

מקום לידתו רוסיה
עלה ארצה ב- 1892
עיסוקו איכר ופרדסן
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו ט"ז אב תרע''ז
בת זוגו מרים

קורות חיים

ר' דב אשרוב עלה ארצה מרוסיה בגיל צעיר. בשנת 1892 (תרנ"ב) התישב בפתח-תקוה. היה איכר ופרדסן. התפרסם כמנהל עבודה מעולה. טיפל בנחלת לחמן ובפרדס "בחריה". היה צנוע ומקובל עלהבריות. רעיתו הצנועה עסקה בצרכי צבור וסעד באמונה. נפטר ביום ט"ו באב תרע"ז. רעייתו: מרים (מושע) לבית לוין. ילדיהם: ברוריה, חיים, אבשלום, אליהו, דבורה.